Algemene voorwaarden

Geen medische echo

De echo afspraak is een vrije keus van de individuele opdrachtgever. Echopraktijk Drechtsteden heeft als doel om via ultrageluid beelden te maken en te tonen van het ongeboren kind. De opdrachtgever aanvaardt dat de overeenkomst geen geneeskundige behandelingsovereenkomst is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie, aanvaardt opdrachtgever dat Echopraktijk Drechtsteden niet aansprakelijk is voor het niet attenderen op (een) achteraf gebleken afwijking(en) van het ongeboren kindje.

Mocht Echopraktijk Drechtsteden desondanks onregelmatigheden ontdekken op de echo, dan behoudt Echopraktijk Drechtsteden zich het recht voor de opdrachtgever hierover in te lichten. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid om vervolgens contact op te nemen met de zwangerschapsbegeleiding indien daar behoefte toe bestaat. In overleg kan ook door Echopraktijk Drechtsteden contact worden opgenomen met de begeleidend verloskundige / gynaecoloog.   

Aansprakelijkheid

Gelet op de stand der wetenschap en ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Echopraktijk Drechtsteden is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of korte termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek en opdrachtgever vrijwaart Echopraktijk Drechtsteden tevens voor enige aanspraken van derden hieromtrent.

 

Bij geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven en Echopraktijk Drechtsteden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Tevredenheid

Wij investeren in up to date kennis, ervaring, echo-apparatuur en een goede praktijkruimte en uitleg tijdens de echo’s. Op die manier willen wij werken. Heb je een compliment? Dan waarderen wij dat zeer als je dat op één van onze sociale media kanalen laat weten. Als je ideeën hebt hoe het beter kan, laat het ons dan weten. En als je niet tevreden bent, horen we dat ook graag. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Vind je dat moeilijk of ben je niet tevreden over ons overleg? Dan kan je een klacht indienen; bij ons of via een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Hoe je dat doet, lees je in het klachtenformulier, dat je bij ons kunt opvragen.  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram